ÜÇ EĞİTİM BİR ARADA

                      

                             3 EĞİTİM BİR ARADA  

                    PROFESYONEL KİŞİSEL GELİŞİM

            UZMANLIK  PROGRAMINA HOŞ GELDİNİZ

Eğitimimiz üç aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalarla;

 1. Aşama; KENDİNİ TANI 3D YÖNETİMİ İLE -Kişisel farkındalık  ve Duygusal Zeka gelişimi
 2. Aşama; Mesleki KOÇLUK EĞİTİMİ ile -  hem kişisel hayatınız  için hem de profesyonel Danışmanlık becerisi kazanılması
 3.  Aşama ;  NLP eğitimi ile ;  Bilinçaltını programlamayı öğrenmek ve  Danışmanlık verirken uzmanlığınızı arttırarak, değer ve fark yaratılması  hedeflenmektedir.

 AKTİF YAŞAM  KOÇLUK EĞİTİM MODELİ FARKI  

Aktif Yaşam Koçluk Modeli, bireyin hayatına bütünsel bakış açısıyla yaklaşarak, kişinin hayatında denge ve doyumu yakalamaya yönelik sistemleri içinde barındıran bir eğitim modelidir. Bu eğitimin öncelikli hedefi, yaşam koçluğu kavramını tanıyarak, katılımcıya koçluk sistemini kendi yaşamına uygulama becerisini kazandırmaktır.

Bu anlamda AYKM (Aktif Yaşam Koçluk Modeli) kişinin kendi hayatını yönetebilme becerisini artırarak, duygu-düşünce-davranış yönetimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesini sağlar. Bu anlamda AKYM öncelikli olarak kişisel farkındalık eğitimidir.

AYKM eğitimini alan kişiler, hedefleriyle ilgili harekete geçirebilmek için farklı bakış açılarından bakabilme gelişkinliğine ve öğrendiklerini uygulama bazında da yeterli teknik ve donanımlara sahip olurlar. Bu amaçla, Aktif Yaşam Koçluk Modeli, Koçluk eğitimlerini, NLP, çekim yasası ve kuantum düşünce sistemi bilgileriyle harmanlayarak koçu tam donanımlı olarak geliştirmeyi misyon haline getirmiştir.

Aktif Yaşam Koçluk  Modeli’nin temel yaklaşımlarından biri de bireyin farkındalığını geliştirmesine destek olmaktır. İnsanlar hayatlarında dengeli mutluluğu (sağlık, başarı, zenginlik, ilişkiler, huzur) yakalamak isterler. Kişilerin harekete geçmesi ve hayallerini gerçekleştirmesi ise ancak iki durumla olur: BİLME ve YAPA-BİLME halini gerçekleştirme. AYKM eğitiminin öncelikli amacı, bireyin kendisini tanımasıyla başlayan serüveninde, BİLME durumuna gelinerek, yani kör noktalarını keşfederek, kişiyi kendisiyle yüzleştirmeyi, böylelikle YAPA-BİLME durumuyla sorumluluk alma bilincine vardırabilmektir. Böylelikle katılımcı farkındalık kazanarak, hayatına geçiremediği hedeflerinde, sorumluluk almaya istekli duruma gelir ve kişisel başarısına ulaşır.

Bu anlamda Aktif Yaşam Koçluk Eğitimini alarak , kendi hayatınızın koçu olmayı yani, her anlamda (düşünce, duygu, davranış üçgeninde) hayatınızı yönetebilme becerisini geliştirerek, kendi yaşamınızın hem senaristti, hem yönetmeni, hem de oyuncusu olmayı başarabileceksiniz. Bu düşünceden yola çıkılarak size sunduğumuz koçluk modelinde çok farklı koçluk ekollerinin sentezini, yerel, kültürel ve geleneksel yapıya uygun hale getirilmiş ve uygulanabilir yöntemlerle bir arada görme imkânı bulacaksınız.

    --- ÜÇÜ BİR ARADA  KİŞİSEL GELİŞİM UZMANLIK EĞİTİMİ İÇERİK ---

                                            MODÜL -1

      KENDİNİ TANI -3 D YÖNETİMİ

  DUYGUSAL ZEKA  GELİŞTİRİLMESİ

KENDİNİ TANI ( KİŞİSEL  GELİŞİM  VE  FARKINDALIK  EĞİTİMİ )

1)       Ben kimim?

 • Hedeflerinizi belirleyin
 • Johari Penceresi ile kendini tanımak
 • Hedefe ulaşmanın önündeki engeller
 • Değerlerin keşfi

2)      Kendin Olmak

 • ”Kendin olmak” ne demek?
 • Farkındalık nedir?
 • Öğrenme  düzeyleri
 • İnsanın dört yapısı
 • İhtiyaçlar piramidi
 • Ben’liği tanıma
 • Karar analiz tablosu
 • Benlik sınırlarını koruyabilmek
 • Hayır diyebilmek
 • Sınırlar koyabilmek
 • İçsel kaynaklarla tanışma

3) Kendini gerçekleştir

            3 D YÖNETİMİ

 Düşünce yönetimi

 •  3 D Yönetimi modeli
 • Zihin nasıl işler?
 • Zihne nasıl format atılır?
 • Zihnin yapısı
 • Zihin programlama  ( NLP)
 • Bilinçaltı otomatik programlamalar
 • Olumlu zihin tutumu  tekniği ( OZT )

 Duygu yönetimi

 • Duygusal bedeni sadeleştirme
 • Duygular ne işe yarar?
 • Hayatımızdaki iki önemli duygu
 • Duygularla motivasyon yönetimi
 • Temel duygu kümeleri ile çalışma
 • Duygu yönetim teknikleri
 • Duyguları Yükseltme
 • Duygusal özgürleşme ile geçmişi bırakmak ( Affetme)
 • Çapa atma tekniği

 Davranış yönetimi

 • Tepkisel davranışı etkisele çevirmek
 • NLP ‘inin başarı modeli
 • Zihinde yeni davranışı üretmek
 • Etkisel davranışa geçmek
 • Hedefe ulaşmak

    

KOÇLUK EĞİTİMİ

KOÇLUK TEMEL BECERİLERİ

1. BÖLÜM

 KOÇLUKLA TANIŞMA

 1. Koçluk hizmeti ne sağlar?
 2. Koçluk tarihçesi
 3. Kimlere koçluk yapılır?
 4. Koçluk çeşitleri
 5. Koçluk uygulama yapıları
 6. Koçluk yaklaşımında sahip olunması gereken beceriler
 7. Koçluk yaklaşımında öğrenilmesi gereken beceriler

2.BÖLÜM

KOÇLUĞA GİRİŞ

 1. Koçluk nedir?
 2. Koçluk ne değildir?
 3. Koçların sorumluluğu
 4. Başarılı bir koçun olmazsa olmaz tutum ve davranışları
 5. Aktif yaşam koçluk modelinin değerleri
 6. Aktif yaşam koçluk modeli farkı
 7. Koçluk sistem döngüsü
 8. Aktif yaşam koçluk modeli adımları

3.BÖLÜM

KOÇLUK TEMEL BECERİLERİ

 1. Koçluk ortamının oluşturulması
 2. Koçluk sistem döngüsü
 3. Koçluk temel becerileri
 4. Aktif yaşam koçluk modeli dinamikleri
 5. Aktif yaşam koçluk modeli temel becerileri

4.BÖLÜM

 KOÇLUK UYGULAMA  BECERİLERİ

 1. Yaşam çarkı ve uygulama
 2. Hedef belirleme
 3. Hedefi yapılandırma
 4. Zihinsel düş kurma becerisi

     KOÇLUK İLERİ DÜZEY BECERİLERİ

 5.BÖLÜM

KOÇUN  YETKİNLEŞME  SÜRECİNİ YAPILANDIRMA

 1. Danışanın bütünsel olarak değerlendirilmesi
 2. Danışanın yeniden yapılandırılması
 3. Koç için ileri düzey beceriler
 • Sadeleşmeye koçluk yapmak
 • NLP ile modelleme
 • Sınırlayıcı düşünce yapıları ile çalışma
 • Özsaygı gelişimi
 • Mantıksal düzeyler
 • Meta programlar
 • Kişilik tiplerini tanıma
 • Para koçluğu
 • Varoluşun dört prensibi
 • Toltek bilgeliği

6.BÖLÜM

KOÇLUĞU YAPILANDIRMA VE KOÇLUĞA BAŞLAMA

   UYGULAMA  BECERİLERİ

 1. Danışana koçluk yapmak için  çerçeve
 2. Koçluk uygulama adımları
 3. Koçlukta ilk seans
 4. Koçluk seans yapıları
 5. Tıkanma anları
 6. Etkili bir koç olmak için tüyolar
 7. Başarılı koçluk uygulamaları önündeki  engeller
 8. Koçlukta etik kurallar

NOT : Kendini Tanı ve duygusal zeka eğitimi,  Kişisel gelişim ve farkındalık eğitimi olup, koçluk yaparken yetkinliğimize katkı sağlayan bir eğitimdir.

Koçluk eğitimlerimiz, teorik bilginin yanında uygulamalarla desteklenir. Bunun en büyük katkısı, Eğitim sırasında katılımcılara koçluk  uygulamaları yapılırken,  katılımcıların kendi hayatında da  pratik koçluk  uygulamalarını  gözlemleme şansını yakalamasıdır.

            AYKA Koçluk Eğitimleri , 2015 yılında Association for Coaching (AC)   tarafından, ‘’Tanınmış Kurs ‘’ kategorisinde onaylanmıştır.  

NLP EĞİTİMİ İÇERİK

NLP NEDİR? ; NLP;  Kişinin yaşamını istediği şekilde düzenleyebilmesi için zihnini yeniden programlayarak yeni davranış kalıpları üretmesidir. NLP ile her prova kişiyi kendisinin en iyi versiyonu olabilmeye doğru götürür.

 NLP EĞİTİMİNİN KAZANIMI ;  Bu eğitimle, insan doğasını, düşünme biçimini, davranışlarını nasıl modellediklerini anlayarak, yeni istenilen davranış  modellerini  duygularla çalışılarak nasıl değiştirebileceğini pratik yöntemlerle öğrenme şansına sahip olacaksınız. Koçluk yaparken; Danışanınızın  davranış değişikliği yapmakta zorlandığı durumlarda yeniye kolaylıkla adapte olması  NLP ile sağlayabileceksiniz. NLP  kişisel gelişim alanında uzmanlaşmak isteyen herkesin alet çantasında olmazsa olmaz bir davranış bilimi ve değişim teknolojisidir.

KONU BAŞLIKLARI ;

1- NLP ‘NİN TEMEL ANLAYIŞI

2- NLP’NİN TARİHÇESİ

3- NLP NEDİR?

4- İHTİYAÇLAR PİRAMİDİ

5- NLP İLE MODELLEME

6- STRATEJİ VE TOTE MODEL

7- NLP BAŞARI MODELİ

8- NLP İLE HEDEF BELİRLEME

9- NLP İLKELERİ

10- ÖĞRENME DÜZEYLERİ

11- ZİHİN İŞLEYİŞİ

12- ZİHNE NASIL FORMAT ATILIR

13- META MODEL

14- BİLİNÇALTI OTOMATİK PROGRAMLAMALAR

15- KALİBRASYON VE UYUM

16- TEMSİL SİSTEMLERİ

17- ELEŞTİRİYİ DOĞRU ŞEKİLDE VERME

18- NLP VE İLETİŞİM İLKELERİ

19- ZİHİNDE YENİ DAVRANIŞI ÜRETMEK

20- ÇAPA ATMA

21- MÜKEMMELLİK ÇEMBERİ

22- KAYNAK ÜÇGENİ

23- SPESİFİK OLAYLARI SİLME

25- ALGI POZİSYONLARI

27- SWISH TEKNİĞİ

28- ZAMAN ÇİZGİSİ DÜZENLEME

31- BAĞLARI KESME

32- YAKINLIK UZAKLIK

34- AĞRI GİDERME

36- MANTIKSAL DÜZEYLER

EĞİTİM SÜRESİ : 7 AY ( HAFTADA BİR GÜN 2 SAAT )

EĞİTİM YERİ: ONLİNE TUES ÜZERİNDEN  ( DERSLER KAYIT EDİLECEKTİR)

ÜÇ  EĞİTİM TOPLAM  ÜCRETİ : 4300 + KDV

**EĞİTİM İÇERİK VE KATILIM SERTİFİKASI  MAİL  ADRESİNİZE GÖNDERİLECEKTİR.

**EĞİTİMİMİZ HAFTADA BİR GÜN 2 SAAT OLARAK GERÇEKLEŞECEKTİR.

  BİLGİ VE REZERVASYON İÇİN 05323759249 no’lu telefondan  ulaşabilirsiniz.

 ***ÖNEMLİ NOT: EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYAN KATILIMCILAR , DEVAM EĞİTİMLERİNİ ALMALARI DURUMUNDA , BU EĞİTİMLERİ VEREBİLME HAKKI  KAZANACAKLARDIR.

Henüz yorum yazılmadı. İlk yorum yazan sen ol!

Yorum yazın

Ücretsiz bilgi almanız için sizi arayalım!